Novinky
12
říjen
Naši nabídku jsme doplnili domem s cenou pod jeden milion korun (včetně DPH).
21
únor

Stavební systém UNISKELET

Kvalitní nízkoenergetické domy s krátkou dobou výstavby a přijatelnou cenou

UNI SKELET

Realizaci klasické stavby přízemního rodinného domu je možné aplikací tohoto systému výstavby zkrátit na 40 pracovních dní od začátku stavby na předem připravenou základovou desku. Vzhledem k maximálnímu omezení mokrých procesů, je po tomto termínu stavba způsobilá k okamžitému užívání.

UNISKELET je moderní způsob organizace realizace výstavby tradičních staveb který přejímá v maximální míře historicky osvědčený systém realizace výstavby. UNISKELET využívá místně dostupných zdrojů surovin a materiálů a tím extrémně šetří náklady na dopravu. UNISKELET  je založený na vysoce efektivním využití vložených investic, použitých materiálů, využití pracovní síly a času, potřebného na provedení stavby.

Výrazně snižuje pracnost prováděné stavby a náklady na dopravu (jeden dům = jeden skelet = jedno auto). Pro hrubou stavbu využívá sestavy minimálního počtu stavebních elementů (pouze 2 standardizované prvky) pro realizaci jakéhokoliv tvaru a velikosti domu. Zaručuje bezodpadové využití veškerého stavebního materiálu.

Největší důraz v realizaci zakázek stavebním systémem UNISKELET je položený na rychlou výstavbu cenově dostupných domů.

Ve standardu vynikající tepelné izolace (URSA - PURE ONE 140 mm + fasádní EPS tl. 140 mm a okna s trojsklem) zajišťují maximální úspory nákladů na vytápění, alternativně i na klimatizaci obytného prostoru domu.

Mezi základní charakteristiky systému UNISKELET patří komplexní přístup při řešení realizace stavby rodinného domu a maximální důraz na její ekologické parametry. Použité bezodpadové technologie jsou přátelské k přírodě a životnímu prostředí. Velký důraz, je kladen na kvalitu provedených prací a detail stavby.

Hlavním cílem je nabídnout klientovi optimální řešení jeho konkrétního zadání. V případě stavby rodinného domu může být každý dům navrhovaný a koncipovaný individuálně na základě jeho požadavků a jeho finančních možností. Každý projekt lze navrhnout s ohledem na situovaní stavebního pozemku, charakter okolní zástavby a dalších aspektů, které je potřebné zvažovat k docílení uspokojivého výsledku.

Navrhovaný stavební systém UNISKELET je velmi flexibilní a umožňuje pružně reagovat na konkrétní požadavky stavebníka a limitující podmínky situování na konkrétní stavební parcelu.

Velký důraz je kladen na komplexnost celé dodávky. V případě požadavku klienta je možné omezit dodávku stavby na hrubou stavu s kompletní střechou a kvalitními okny s trojsklem, nebo stavbu před dokončením, která ale už obsahuje finální poddodávky, jako jsou rozvody instalací, vnitřní a venkovní omítky.


ENERGETICKY ÚSPORNÝ, MONTOVANÝ, CENOVĚ DOSTUPNÝ DOMEK

Základní koncepce domu

Konstrukční systém stavby je koncepčně navržen pro kvalitní a velmi rychlou realizaci stavebních objektů.

Nejdůležitějším kriteriem tohoto systému je provádění stavby bez ohledu na klimatické podmínky v místě realizace. Realizaci stavby lze provádět prakticky celoročně. Etapizace stavby vylučuje nepříznivý vliv počasí na průběh stavby. Po rychlé montáži skeletu (max. 1 pracovní den) následuje zhotovení konstrukce krovu a střechy se základní pojistnou hydroizolací (max. 3 pracovní dny). Dále následuje osazení výplní otvorů na fasádě (1 pracovní den) a provedení vnitřní tepelné izolace skeletu minerální izolací URSA - PURE ONE 140 mm.

Po této etapě je celá stavba chráněna proti vlivu venkovního prostředí, lze ji temperovat a kompletovat podle nutných technologických návazností až do jejího dokončení.

Doba výstavby přízemních rodinných domů běžné velikosti, trvá max. 40 pracovních dnů, na předem připravenou základovou desku. Systém tak umožňuje řešit velmi rychlé a vysoce kvalitní bydlení ve všech případech jeho potřeby. Tento moderní způsob výstavby je předurčený jak do tradičních středoevropských oblastí, tak do všech ostatních oblastí a různých i velmi rozdílných klimatických podmínek. Technologie stavby je staticky vhodná i pro seizmicky ohrožené oblasti. Navrhovaný způsob výstavby v tomto systému zajišťuje už ve standardním provedení vynikající energetickou úspornost vybudovaných staveb.

Základní velikost a vnitřní dispoziční uspořádání je možné libovolně měnit podle individuálních požadavků. Použité elementy a způsob stavby je možné výhodně použít v bytové i  nebytové výstavbě. Dům o velikosti do 100 m2 podlahové plochy je možné postavit ve stanovené lhůtě pouze se 4–mi profesně zdatnými pracovníky.

Popis konstrukce

Stavba domu je projektovaná jako celodřevěná vazníková konstrukce na principu rychlé montáže. Základní tl. nosné obvodové konstrukce z masivních dřevěných hranolů je 140 mm. Stavba je opláštěna fasádním zateplením EPS v tl. 140 mm. Univerzální a vysoce přesné nosné vazníkové dřevěné prvky zabezpečují výbornou statiku stavby.

Okna jsou plastová, zasklená ve standardu trojsklem. Střecha je provedena z vazníkových příhradových nosníků, krytých jakoukoliv střešní krytinou. Střecha je perfektně odvětraná a tepelně odizolovaná izolací URSA – PURE ONE tl. 300 mm.

Podlahy jsou provedeny jako samonivelační a jsou kryté odolnou dlažbou, nebo plovoucí podlahou. Obklady stěn v koupelně, WC jsou z keramických obkladaček. Všechny použité dřevěné elementy jsou zabezpečené impregnací proti vlhkosti a plísním. Všechny stavební prvky vyhovují normě EU z hlediska tepelné, požární a zvukové izolace.

Energetická úspornost staveb

Navrhovaný systém konstrukce a skladby obvodové stěny vylučuje vznik tepelných mostů a nabízí ve standardu vynikající tepelně izolační vlastnosti stavby, kterou je možno bez dalších opatření zařadit do kategorie nízkoenergetických staveb.

Tepelný odpor obvodových stěn je R = 6,4 m2 K/W.

Zdravotní nezávadnost

Domy jsou stavěné na bázi klasických dřevěných hrázděných zděných staveb, což umožňuje omezit při samotné stavbě mokrý proces na minimum. Stavby nepotřebují dlouhodobě vysychat a jsou způsobilé k bydlení ihned po jejich dokončení.

Stavby jsou realizované z ekologicky čistých, nezávadných a  recyklovatelných materiálů. Jejich zdravotní nezávadnost je doložená příslušnými certifikáty.

Požární odolnost

Celý stavební systém odpovídá požárním předpisům a normám EU.

Wüstenrot Hypoteční banka ČSOB Česká spořitelna